Politica de confidentialitate

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DISPOZIȚII GENERALE

“ROCK SOFT” SRL rezentă „Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv a Legii №133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi  reglementează modul în care sunt colectate  și utilizate aceste informații, precum  și condițiile de utilizare a informației.

 

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul  corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, prin aplicarea corespunzatoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi confidentialitatea comunicării.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter  personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate),  cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţiile  care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal  va  fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul companiei “ROCK SOFT” SRL sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii №133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu character personal are următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal
  • Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal

Prin semnatea unui contract sau, după caz, prin utilizarea serviciilor companiei “ROCK SOFT” SRL, clientul  acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în următoarele scopuri:

  • constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în legatură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice (inclusiv  a serviciilor aferente) ce fac obiectul contractului  semnat cu compania “ROCK SOFT” SRL;
  • asigurarea executării obligaţiilor clientului stabilite prin contract, prin transmiterea  acestor date către companiile  de colectare a datoriilor  în scopul recuperării creanţelor de la clienţi.

Pentru realizarea dreptului său de creanţă, stabilit în contract compania “ROCK SOFT”SRL va transmite informaţia companiilor de colectare a datoriilor,  informaţia despre identitatea clienţilor şi suma creanţei.

Prin semnarea contractului sau  utilizarea  serviciilor,  abonatul  îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal. De asemenea, el este de acord ca datele sale de trafic (destinaţia, durata, data  efectuării operaţiunilor, costul  lor,  etc.) să fie prelucrate de către compania “ROCK SOFT” SRL în scopuri legate de furnizare a serviciilor  şi  cu respectarea legislaţiei în vigoare.  Refuzul clientului pentru prelucrarea acestor date se echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor de comunicaţii electronice.

 

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

4.1   Măsurile de securitate a datelor cu caracter  personal adoptate în cadul companiei “ROCK SOFT” SRL sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

4.2   Comapania “ROCK SOFT” SRL utilizeaza metode și tehnologii de securitate, împreună cu  politici de securitate aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat și folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

4.3   Compania “ROCK SOFT” SRL garantează că asigură cerințele de securitate referitoare la protecția și procesarea datelor cu caracter personal și respectă drepturile ce revin personelor vizate, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

4.4   Compania “ROCK SOFT” SRL nu solicită clienților săi prin email, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații despre conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate niciunui terț. Prin comunicarea lor unor terțe persoane, de către client sau utilizator, acesta își asumă întreaga responsabilitate.

4.5   Toate persoanele cu drept de acces la date cu caracter personal,  sunt onligate să  respecte  procedurile și regulamentele de  securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația în viguare.

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1   Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

5.2   Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

5.3   Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.

5.4   Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.

5.5   Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decît este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

5.6   Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal №133 din 8 iulie 2011

5.7   Se vor lua măsurile necesare pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale contractului semnat între furnizor şi abonat.

5.8   Se vor lua măsurile necesare pentru că datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate.

5.9   Se vor lua masurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Bulk SMS service în Moldova.

Abonați-vă la știrile, actualizările sau materialele noastre utile

Introduceți email-ul dumnevoastră și apăsați butonul "Abonați-vă"